torsdag, september 22, 2011

Salafist om Breivik: Så synd att han inte var en av oss....


Salafisten Hani M från Gaza greps
8 september i Berlin då han förberedde
ett bombdåd inför 11 september.
Han hade köpt upp stora mängder
kemikalier, bl a svavelsyra och
konstgödning för bombtillverkning.
Polisen avslöjar nu att Hani prisat
terroristen Breivik i flera mail till med-
brottslingar: Så synd att han inte var
en av oss....
Den stora bomb den islamistiska
ligan tillverkade tycks också ha varit
en ren kopia av Breiviks bomb.
**
Salafisterna kring moskéen Ar-Rahman
i Wedding leddes av marockanen Mohammed A.,
som utgav sig för att vara "palestinier" liksom
flera av de övriga inblandade.
De fick på så sätt svindlat till sig asyl i Tyskland.
Mohammed A har försörjt sig på socialbidrag
de senaste tre åren. Samtidigt har han lett en
terrorgrupp på ett tjugotal personer kring
moskéen.
**
Tyska författningsskyddet tipsades om gruppen
redan 2009 av ryska säkerhetstjänsten FSB.
Ryssarna nystade upp nätverket genom
avlyssning av mobiltelefoner.
Minst ett halvdussin av salafisterna har fått
Författningsskyddet lyckades för två år
sedan infiltrera gruppen med en agent.
Det ska enligt tidskriften Focus handla om
en ung konvertit från Balkan.
Han lärde känna bombmakarna i moskéen.