torsdag, september 29, 2011

Islamistisk friskola måste stängas p g a kränkningar och våld

Den nya Fredens Skola i Kortedala
stängdes av Skolinspektionen efter
fyra veckors verksamhet.
Myndigheten konstaterar:
Skolinspektionen fick i mitten av
september signaler om missförhållanden
på skolan och gjorde då en riktad tillsyn.
Tillsynen visar många och allvarliga
brister.
Skolmiljön präglas i hög grad av kränkningar
som rör både elever och personal samt av
bristande ledning. Rektorn anser sig inte
kunna ta ansvar för att ingen elev kommer
till skada. Miljön framstår som hälsofarlig
för eleverna såväl psykosocialt som fysiskt.
Eleverna får inte heller den utbildning
som de har rätt till enligt skollagen.
Särskilt stöd ges inte i den omfattning
och på det sätt eleverna har rätt till.
Huvudmannen ser inte till att eleverna
fullgör sin skolgång.
På grund av de allvarliga bristerna har
Skolinspektionen idag beslutat att till-
fälligt förbjuda verksamhet vid skolan
från och med fredag den 30 september.
**

T o m inspektörerna var chockade:
- Verksamheten har varit kaosartad, säger
generaldirektör Ann-Marie Begler till TT.
Hon tvivlar på att skolan kan öppna igen.

- Kränkningar, slagsmål och en mycket otrygg
tillvaro. Rektorn säger själv att han inte
kan garantera barnens säkerhet. Undervisning
uteblir. Många lärare har slutat, för att de
inte tyckte det var en rimlig miljö att arbeta
i, beskriver Begler. 
- Inte heller mina erfarna skolinspektörer
har sett något sådant här tidigare.
När jag var där förekom både kränkningar
och slagsmål mellan eleverna. Lärarna kunde
helt enkelt inte garantera barnens säkerhet,
förklarar Carina Abréu.
**
Tyvärr låter beskrivningen som läget i alltför
många skolor idag. I de kommunala skolorna
är situationen ofta ännu värre.
Intressant nog nämner varken Skolinspektionen
eller de lokala tidningarna med ett ord att det
handlar om en islamistisk friskola som 
präglas av islam, utspisar enbart halal 
och där undervisningen till stor del bedrivs
på somaliska och arabiska...
Fredens skola kommenterar stängningen på
sin hemsida:
  وهي طريقة تربية مستوحاة من طريقة تربية الاطفال الايطالية ريجيو اميليا وهو
 اسم مدينة صغيرة شمال ايطاليا انتشرت منها هذه الطريقة التربوية.  وفلسفة هذه
والثقافة الطريقة تقوم على اعتقاد راسخ في الإمكانات البشرية، والاحترام العميق للأطفال
رو  والاقتناع بأن جميع الأطفال الذين يولدون أغنياء وأذكياء بغض النظر عن العرق والجذور
سنوات. منهاج الروضة يؤكد على اللغة وبداخلهم دوافع ذاتية قوية لاستكشاف العالم
،ضة السلام  تشمل الأطفال من سن 1-5 
***
Se
Muslimska Friskolan