torsdag, september 22, 2011

En analys av fyrtio jihadistiska dåd - och några slutsatser

En kongressrapport har analyserat
s k "homegrown" jihadistiska dåd
eller försök till dåd som utförts i
USA sedan 11 september 2001.
På drygt nio år redovisas 40
planerade eller genomförda terror-
dåd utförda av jihadister i USA.
**
För de flesta är det stor spridning
bland de faktorer som redovisas.
Alltifrån födda och uppväxta i landet
till nyanlända emigranter. Från
doktorer till analfabeter. Från ensam-
vargar till revolutionära soldater.
Men en faktorer lyser klart igenom:
ca hälften är konvertiter och många
av de övriga börjar som sekulära
muslimer som efterhand radikaliseras. 
Det finns en tydlig "frälsningsupplevelse" 
som leder fram till terrordådet.
"Frälsningen" kan komma via nätet eller
i den egna moskéen. Karismatiska (hat)-
predikanter spelar en stor roll för terrorismen.
Jihadisternas enorma nätaktivitet återspeglas
också i terroristernas livshistorier:
Sociala nätverk, chat room, bloggar,
YouTube radikaliserade dem.
**
Här i Sverige hade vi Al-Mujahedonligan.
Tre unga islamister från olika hörn av
landet (varav en konvertit)
som inte träffades förrän de skulle
begå terrordådet. All kontakt var via nätet.
I Danmark finns det ju fler exempel på
homegrown jihadister som t ex Glostrups-
 och Vollsmosegruppen. Men där spelade
nätet en underordnad roll. Det var istället
karismatiska imamer i moskén som
skötte radikaliseringen