måndag, maj 09, 2011

Islamisternas mål: Ett Egypten utan kristna

Minst tre koptiska kyrkor har bränts
ned de senaste dagarna i Kairoområdet.
Bara i stadsdelen Imbaba dödades 12
3000 salafister gick till angrepp mot
kyrkor och koptiskägda affärer och hem.
**
Salafisterrna har nu fått i stort sett fria
händer i det kaotiska Egypten. Polisen
går inte gärna ut och många militärer
sympatiserar med extremisterna.
Förmodligen försöker militärledningen
spela ut de talrika men dåligt organiserade
salafisterna mot Muslimska Brödraskapet,
som infiltrerat hela samhället och bedöms
som ett reellt hot mot den egyptiska staten.
Salafisterna leds oftast av lokala shejker
och är lätta att identifiera på sina stora
skägg och ålderdomliga klädsel.
**
Kopterna är upprörda över rättslösheten i
tusentals kopter mot militärens passivitet.
Stora grupper frivilliga bevakar nu den
koptiska St Markuskatedralen, som man
fruktar är nästa mål för extremisterna.
***
Läs mera på