måndag, maj 16, 2011

Soloterrorister och ensamvargar

TTaimour Abdulwahab, julhandelsbombaren
var en soloterrorist, medan Lors Dukajev,
den enbente tjetjenske boxaren, var ett 
exempel på en helt annan terroristtyp:
ensamvargen.
Danska SÄPO, PET analyserar begreppen 
i en ny rapport.
**
Till skillnad från soloterroristerna har ensam-
vargarna ingen kontakt med organisationer.
De omvänds kanske i en extremistisk moské
och stärks i sin tro via internet. Till slut beslutar
de att genomföra jihad riktat mot mål som de
läst om på nätet.
De är nästan omöjliga för säkerhetstjänterna att
upptäcka och övervaka.
**
Soloterrorisme er kendetegnet ved, at personen udfører
terrorhandlingen alene. Vedkommende kan enten handle
under vejledning fra andre eller handle på eget initiativ.
Det afgørende er, at personen har eller tidligere
har haft tilknytning til en terrorgruppe, har deltaget
i radikale netværk eller har etableret forbindelser til
militante ekstremister i et konfliktområde, f.eks. under
et ophold i militante træningslejre.
*
”Lone wolf”-terrorisme er i modsætning hertil kendetegnet
ved, at personen ingen kontakt har til terrorgrupper
(ej heller historisk) eller andre radikaliserede personer,
og at vedkommende dermed handler helt på egen hånd.
For både solo- og ”lone wolf”-terrorisme gælder, at personerne
typisk er inspireret af militant islamistisk ideologi, f.eks. via
internettet.
Erklæringer fra al-Qaida i Pakistan og al-Qaida på den
Arabiske Halvø (AQAP) understreger militante islamistiske
terrorgruppers relativt nye strategiske fokus på såkaldt
”individuel jihad”. CTA vurderer i den sammenhæng, at
opfordringerne også vil kunne inspirere enkeltpersoner til
med enkle midler at forsøge at udføre en terrorhandling
i Danmark.
(...)
CTA vurderer, at der er større sandsynlighed for, at
individuelle terrorangreb i Vesten bliver udført af solo-
terrorister, frem for isolerede ”lone wolf”-terrorister.
***