måndag, maj 30, 2011

"...katastrofala politiska beslut"

Thomas Nydahl har ofta det oväntade
i sina kommentarer.
Tyvärr delar jag hans syn på att dagens
Europa målat in sig i ett hörn, som man
inte kommer ur. Skeppet Sverige kan inte
vända utan styr stolt mot sin undergång...

Jag såg att en bloggare anklagade mig för
att “fly in i konsten”.
Det är ett lustigt begrepp som ekar av
populism. Att viga sitt liv åt litteraturen
är sannerligen ingen flykt utan ett med-
vetet val. Den populism som idag präglar
det mesta av Europa går att förklara.
Den är följden av katastrofala politiska beslut.
Gettobildning, islamisering och välfärds-
systemens avveckling kan bara resultera i
ökade sociala spänningar.
Skillnaden mellan en populistisk agitation
och en reflektion över orsak och verkan, är
att populismen påstår sig ha både svaren
och lösningen. Jag tror inte det finns några
lösningar. När den europeiska utvecklingen
gått så långt som nu kan man varken trolla
bort de befolkningsskikt som trivs i sharia-
lagarnas värme, eller motsättningarna mellan
upplysning och sekulära värderingar å ena sidan,
och religiöst mörker och islamistisk aktivism å
den andra.
**
Vinden piskar, solen lyser, regnet faller.
Allt är som det ska, och ändå inte. Det
finns ingenting, absolut ingenting, som
talar för att det stora skeppet Sverige
skulle gå att vända. Varken det skeppet
eller några andra. Så vitt jag vet finns
det bara två nationer som förmått ta
strid emot de frivilliga kvinnofängelserna
slöja, niqab och burqa, och det är Frankrike
och Kosova. I den lilla republiken Kosova
är slöja förbjuden att bära i skolorna.
Trots att befolkningsmajoriteten är muslimer
har man där insett att slöjan är mer än ett
stycke tyg. Den är en stark symbol som
pekar bort mot den totalitära sharia-staten,
och därför en söndrande faktor i en ung
republik där muslimer, judar och ortodoxa
eller katolska kristna ska leva tillsammans
med ateister och sekulariserade människor,
 i ett litet men trotsigt hopp om att krigens
tid är förbi för den här gången.
Många européer tror att Kosova är en
muslimsk republik. Så är inte fallet.
Man skiljer där religionen från staten på
allvar. Den sekulära tanken finns med i
bygget av landet.
***