onsdag, januari 23, 2013

Holländsk TV gör program om antisemitismen i Malmö

Malmö som islamismens och antisemitismens
huvudstad i Sverige är ju välbekant över hela
världen. Hatbrotten, den öppna antisemitismen
och inte minst kommunledningens medlöperi har
uppmärksammats i många länder.
I dagarna har ett holländskt tv-bolag avslutat
inspelningarna av ett program om dagens jude-
hat i Malmö.
Joodse Omroep (JO) är en kabelkanal speciellt
inriktad på judiska frågor. Man har låtit den unge
holländske juden Jonathan Keyson leva med en
judisk familj i Malmö några dagar. Där har han fått
 lära sig mer om staden bakom rubrikerna och då
särskilt om det öppna judehatet i staden.
Jonathan ser många likheter, men också stora
skillnader mellan situationen i Malmö och
Amsterdam.