torsdag, januari 10, 2013

Allvarsord om terrorism mot Danmark

Danska SÄPO, PET, offentliggör sin nya
Där konstaterar man att terrorhotet mot
Danmark fortfarande är allvarligt.
Antalet konkreta terrorförsök har ökat.
Terrorn utgår primärt från "grupper, nätverk
och personer, som bekänner sig till en
militant islamistisk ideologi." 
** 
"Danmarks status som prioriterat terrormål 
är cementerat i den militanta islamistiska
tankevärlden...och landet anses inte till-
räckligt bestraffat ännu".
Störst är hotet mot alla som anses ha
någon anknytning till Muhammedteck-
ningarna, men även mål som har ett
viktigt symbolvärde för Danmark.
Erfarenheter från andra länder visar att
angrepp mot kollektivtrafik och andra
ställen där många människor vistas har
stor psykologisk effekt.
**
PET gör bedömningen att ett terrorangrepp
kommer att genomföras med "lättillgängliga
vapen, som knivar, handeldvapen, brand-
bomber eller hemmagjorda bomber."
Ett terrorangrepp kan ske utan att under-
rättelsetjänsten får några indikationer på
förhand. 
Även danskar och danska intressen i utlandet
är hotade av terrorattacker eller kidnappningar.