torsdag, januari 24, 2013

Jihadist får 35 års fängelse för terrorplaner mot Köpenhamn

Den perfekte terrorist får sin straf for JP­terrorplan
Den pakistansk-amerikanske terroristen
Daood Gilani (alias David Coleman Headley)
federal domstol i Chicago för avancerade
Köpenhamn. Gilani deltog också i ISI:s
läggning av terrorattacken i Mumbai.
Gilani dömdes av den federala dom-
stolen för 12 olika terrorrelaterade
jihadistiska brott.
Hans medhjälpare Tahawwur Rana
har redan tidigare dömts till fjorton
års fängelse.
Köpenhamn där han bl a fotograferade
JP:s redaktionshus och synagogan. Han
rekognocerade och filmade t o m den
tilltänkta flyktvägen från terrordåden.
Terroristen greps vid hemkomsten på
Chicagos flygplats.
Den amerikanska domstolen har där-
emot inte berört frågan om det finns
något samband mellan Gilanis planer
Stockholm som försökte genomföra
i Köpenhamn.
kopplingar leder kanske till samma
uppdragsgivare och finansiärer som
Gilanis grupp ?
Då Awads grupp mest utmärkt sig
för sin klena begåvning, i några
fall på gränsen till utvecklingsstörning,
är det ingen tvekan om att de kunde
haft nytta av en utbildad pakistansk
stabsofficer som Gilani. Men har de
fått det ?