fredag, juni 15, 2018

Vi summerar årets ramadan


När nu årets Ramadan är över sedan igår har
Religion of Peace summerat vad denna
"muslimska glädjefest" kostade
mänskligheten 2018:


Resultatet blev 854 mördade
vid 182 terrordåd.
Religiösa fanatiker från andra religioner
har under samma tid mördat EN person.
Det var en hindunationalist i Indien.
Kristna: 0 mord
Judar: 0 mord

Ja, det var vad "Fredens religion" lyckades
ställa till med på EN månad.
Varför ?
Ja, titta i den onde profetens koran
så inser du varför.

Bloggen Apg29.nu ger några exempel:

Koranen 9:29 
"Striden mot dem, som ej tro på Gud [Allah] och den yttersta
dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och
ej bekänna sanningens religion, nämligen dem som fått skriften,
tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig."


Koranen 48:29
"Muhammed är Guds [Allahs] apostel och de som följer honom
är fruktansvärda mot de otrogna men barmhärtiga mot
varandra."


Koranen 5:37
Deras lön, som bekämpa Gud [Allah] och hans apostel och
anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller
korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas
korsvis, eller att de förvisas ur landet.


Koranen 2:187
”Döda dom varhelst ni påträffar dom och driv ut dem från
varje plats, från vilken de driver ut er, …… och strider
de mot er, så döda dem! Sådan är de otrognas lön!”


Koranen 47:4
När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem,
tills ni anställt ett blodbad bland dem!
Slå dem då i bojor.
Som ni vet är koranen "bruksanvisning"
för alla rättroende muslimer. Det torde
förklara resultatet av årets ramadan...


För den som vill fördjupa sig i ämnet:
Robert Spencers
The Complete Infidel's Guide to the Koran
går systematiskt igenom boken.

Observera att den enda korrekta
svenska översättningen
fortfarande är
K V Zettersteens klassiska version.
Däremot finns det ett antal bearbetningar,
i regel skrivna av konvertiter, där allt
"våldsamt" censurerats bort.