tisdag, april 24, 2012

Konvertit startar "terrorskola" i Italien

Italienska polisen avslöjade igår att den
startat en utbildning för islamistiska
terrorister i staden Pesaro på Adria-
kusten. Campione har umgåtts i en
marockansk islamistgrupp där de
flesta tillhör en moské i Brescia.
Redan i mars grep polisen de flesta
inblandade då de planerade ett bomb-
dåd mot synagogan i Milano.
Bland Campiones medhjälpare finns
en universitetslärare, likaledes konvertit,
som översätter AQ:s bombhandböcker.
**
Italien insåg tidigt hur farlig islamismens
infrastrutur är och har flitigt utvisat
jihadistiska imamer och slagit sönder
deras nätverk.
Jag skrev redan 2010:
Under perioden 2000-2010 har Italien
gripit 200 islamistiska terrorister.
Fyrtiosju har fällts i domstol och 62 ut-
visats ur landet.

Tio islamistiska imamer har
utvisats för att utgöra hot mot
statens säkerhet.
De har spridit anti-västlig propaganda
och propagerat för jihad.