lördag, april 14, 2012

Tryckfrihet om hoten mot de mänskliga rättigheterna


På onsdag 18 april håller Tryck-
frihetssällskapet ett spännande möte
i Malmö om dagens hot mot de
mänskliga rättigheterna.
 "Mänskliga rättigheter vill alla ha – ändå är det
få som inser att dessa frihetsrättigheter inte är
eviga bara för att vi en gång har infört dem.
Den svenska  yttrandefriheten är redan begränsad
genom Lagen om hets mot folkgrupp och många ställer
sig allt mer skeptiska till mainstream-mediernas förmåga
och/eller vilja att beskriva de  problem som finns i
samhället" skriver Sällskapet i inbjudan.
**
Föredragshållare blir
Hege Storhaug, informationschef för norska
Human Rights Service (HRS), en partipolitiskt
oavhängig tankesmedja som arbetar för ett
välfungerande mångetniskt och mångreligiöst
samhälle, med särskilt fokus på barn, unga och
kvinnors rättigheter och bevarandet av Europas
frihetsvärderingar.
Mrutyuanjai Mishra, europeisk magister i
mänskliga rättigheter och demokrati.
I Indien upplevde han kontroverserna kring
Salman Rushdie och hans bok Satansverserna.
Mishra förklarar varför boken fortfarande leder
till internationella kontroverser och dödshot
Shilan Saidi, journalist och dokumentärfilmare
med kurdiskt ursprung. Hon är starkt kritisk till
svenska mediers inrikes- och utrikesrapportering
men menar att svenska folket har en del av
ansvaret för denna utveckling.
Bahareh Andersson, kvinnofridssamordnare och
samhällsdebattör som flydde hit från mullornas
Iran och nu med förskräckelse ser hur islamister
får allt mer att säga till om i Sverige.