fredag, april 27, 2012

Efter mötet med Reepalu: Han är antisemit !


Reepalu är Hannah Rosenthals omdöme klart:
– Jag vet inte om han är okunnig eller vad
han lärt. Jag vet inte vad som finns i hans
huvud eller hjärta. Men jag vet att språket
han använder är antisemitiskt. Och det är
vad han kommer att bli ihågkommen för,
om situationen inte förändras.
**
Hennes besök har t o m fått regeringens
sleeping partner integrationsminister Ullenhag
att vakna. I ett yrvaket pressmeddelande
säger han:
”Hannah Rosenthal och jag talade också om
situationen i Malmö i dag och kommunalrådet
Ilmar Reepalus återkommande okunniga och
fördomsfulla uttalanden som försvårar arbetet
mot anti­semitism. Dessa skadar inte bara
bilden av Malmö utan hela landets tro-
värdighet i dessa frågor.”
**
Även Lena Posner-Körösi i judiska central-
rådet kommenterade situationen för Malmös
judiska befolkning och lyckas t o m beröra
kärnfrågan, Malmös islamisering.....:
– Det finns en stor grupp med rötter i Mellan-
östern och i den en liten gruppering av
islamister med antisemitiska föreställningar.
Det kopplar de till konflikten i Mellanöstern
och då blir kollektiviseringen av judar
självklar för dem, sade hon till TT
***
Hade det varit så lyckligt som Posner
framställer problemet. Att islamisterna
är en liten udda grupp. Tyvärr är verk-
ligheten att islamisterna sedan länge
har "problemformuleringsmonopolet"
bland Malmös muslimer, d v s minst 30 %
av stadens befolkning. Det judehat som
predikas i salafisternas och Brödraskapets
moskéer och förstärks via TV-sändarna
Al Jazeera, Al Manar m fl uppfattar
genomsnittsmuslimen som sanning.
Det är snarare så att undantagen i Malmö
är de få icke-antisemitiska muslimerna...