fredag, april 20, 2012

Högsta Domstolen underkänner åtalet mot Hedegaard


Danska Högsta Domstolen frikände idag Lars
Hedegaard, Trykkefrihedsselskabets grundare,
från "brottet" att ha vågat kritisera islam.
Han frikändes av en enig domstol.
Det betyder också att den föråldrade § 266b
 i danska strafflagen ("rasismpargrafen"),
hittills ett viktigt vapen i extremvänsterns och
islamisternas arsenal mot yttrandefriheten,
desarmerats.....
**
Hedegaard säger med anledning av den friande domen:
"Jeg har det naturligvis godt. Jeg har kæmpet i to år mod en
urimelig anklage i en sag, der aldrig burde have været anlagt.
Der er et fantastisk stort problem i den muslimske kultur med
behandlingen af både piger og drenge. Det dokumenterede jeg
om i bogen Muhammeds Piger, og jeg har ikke tænkt mig at
lægge sagen fra mig," siger Lars Hedegaard.
"Det glæder mig, at Højesteret har afsagt en dom i overens-
stemmelse med de vidneforklaringer, der blev aflagt i byretten
og landsretten. Disse vidneforklaringer havde anklage-
myndigheden allerede inden, den besluttede at anlægge sag,
og derfor forstår jeg ikke, at den overhovedet gjorde det."
***
Läs mera i