söndag, augusti 22, 2010

Den islamistiska terrorismen i Storbritannien

Den förste självmordsbombaren från
Storbritannien var Khalid Shadid som
slogs för talibanerna i Afghanistan.
När soldater från Norra Alliansen skulle
gripa honom 1996 sprängde han sig
med handgranater gömda i jackan.
**
Den förste islamist som dömdes för
terrorism var Amer Mirza från al-
Muhajiroun som dömdes i mars 1999.
Han hade försökt angripa en lokal-
försvarsbas i västra London med
brandbomber.
**
Den förste islamist som dömdes för att
ha planerat terrorbrott var Moinul Abedin
i januari 2002.
**
I april 2002 var Iftikar Ali den förste islamist
som dömdes för hets mot folkgrupp sedan
spridit antisemitiska flygblad.
**
Syed Hashmi var den först islamist som
utlämnats till USA p g a terrorrelaterde brott
i maj 2007
**
Younes Tsouli var den förste islamist som
dömdes för anstiftan till mord och terrorbrott
via internet i juli 2007.
**
I april 2008 var Simon Keeler den förste
engelske konvertit som dömdes för islamistiska
terrorbrott. Han dömdes bl a för terrorfinansiering
och anstiftan till mord.
**
Hamad Munshi blev i augusti 2008 den yngste
islamist som dömts för terrorism. Han var 16 år
när han begick brottet.
**
Shella Roma blev den första kvinnliga islamist
som dömdes i februari 2009 för spridning av
publikationer som uppmuntrade terrorism
****
Det är några intressanta fakta ur brittiska
Centre for Social Cohesions nya rapport
Den bygger på noggranna analyser av de
124 islamister som dömts för terrorbrott eller
omkommit vid terrorattacker i Storbritannien.
**
69 % hade brittiskt medborgarskap, men
8 av 10 hade pakistansk bakgrund.
Näst vanligast var somalisk bakgrund.
**
31 % av terrroristerna hade post-gymnasial
utbildning, vilket är högre än genomsnittet i
Storbritannien.
Drygt fyra av tio hade arbete när de begick
dådet.
31 % av de dömda hade utbildats i terrorist-
läger i Pakistan eller Afghanistan.