torsdag, augusti 12, 2010

Stormuftin tänkte bygga koncentrationsläger i Nablus


Fortsättning på
**
Dieter Wisliceny från Gestapo
avdelning IV b (Eichmanns "jude-
avdelning") berättar om muftins
inflytande i Tyskland och om hur
muftin försökte värva någon av
de tyska "judespecialisterna"
till att följa med till "Palestina".
**
"The Mufti was one of the initiators
of the systematic extermination
of European Jewry and had been
a collaborator and adviser of
Eichmann and Himmler in
the execution of this plan....
He was one of Eichmann's best
friends and had constantly incited
him to accelerate the extermination
measures.
I heard him say, accompanied by
Eichmann, he had visited incognito
the gas chambers of Auschwitz."
**
"During the period of the Final Solution,
there were two contributory factors in
German policy preventing immigration
into Palestine: First, the pact signed
between the Nazis and certain Arab
leaders, headed by the Mufti;
and second, the desire to complete
the extermination of all the Jews
within the area of German influence
without leaving any remnant.
**
Vittnesmål av Dr. Rudolph Kastner
vid Nürnbergrättegången:
As a leader of the Jewish Rescue and Relief
Committee in Budapest, I requested the
competent German authorities to grant
the emigration to Palestine of a group
of Hungarian Jews.
In the course of these negotiations, which
are the subject of my testimony deposed
in the minutes of the Nuremberg trial, the
high Gestapo official Eichmann declared
he would be willing to recommend the
emigration of a group of 1,681 Hungarian
Jews, on condition that the group should
not go to Palestine.
**
“They may go to any country but Palestine,”
I was told by Eichmann, who, as leader of
the Department IV.B. of the Reichssicherheits-
haupant, was personally responsible for
the deportation and extermination of the
European Jews. At first, his argument for
his negative attitude towards the emigration
to Palestine was that he did not want to rouse
the Arabs against the Reich. At last he said to
me literally: “I am a personal friend of the
Grand Mufti. We have promised him that
no European Jew would enter Palestine
any more. Do you understand now?”
***

Haj Amin al-Husseini avslöjade i den
trängre nazistiska vänkretsen att han

tänkte bygga ett koncentrationsläger

enligt tysk modell i Nablus för att
utrota mandatets judar. Då behövde
han tyska specialister.
Muftins egna erfarenheter av judemord,
exempelvis Hebronmassakern, var ju
bara amatörism i jämförelse med den
utrotningsmaskin han fått se i de tyska
lägren...
Recent Nazi documents uncovered in
the German Ministry of Foreign Affairs,
indicated that in the event of the British
being defeated in Egypt by Field Marshal
Erwin Rommel's Afrika Korps the Nazis
had planned to deploy a special unit
called Einsatzkommando Ägypten
to exterminate Palestinian Jews and that
they wanted Arab support to prevent
the emergence of a Jewish state.
These records indicate that, "the most
important collaborator with the Nazis
was Hajj Amin al-Husseini, the Mufti of
Jerusalem."
According to the evidence, Husayni was a
prime example of how Muslims and Nazis
worked together.
The documents reveal that al-Husayni met
many times with Adolf Eichmann in the
planning and execution of the Holocaust.
**

Under tiden Stormuftins tankar var fullt

sysselsatta med mordplaner, fortsatte han
det dagliga arbetet i den tyska propaganda-
apparaten. Han hann också bli utnämnd till
general (SS Gruppenführer) av sin gode vän
Himmler. Haj Amins Arabbyrå hade Europas
sex starkaste kortvågssändare till sitt förfogande.
Varje dag spydde man ut ny hatpropaganda över
hela arabvärlden.
Ett lite smakprov:
"Res er, o Arabiens söner ! Kämpa för er heliga
rätt ! Döda judarna varän ni finner dem . Deras
blod gläder Allah, vår historia och religionen.
Det kommer att rädda vår Ära."
**
Haj Amin drömde om att mörda mandatets ca
600.000 judar i ett modernt och effektivt
koncentrationsläger, byggt efter de tyska ritningar
han fått av sin gode vän Himmler. Alltihopa övervakat
av pålitliga tyska specialister. En del av desa specialister
kom mycket riktigt till Mellanöstern, men det var efter
1945 och de befann sig på flykt undan rättvisan. Som
specialister på propaganda och judemord var de efter-
frågade i t ex Egypten, Syrien och Saudiarabien....
Under rättegången mot Adolf Eichmann i Israel
kunde åklagaren presentera Stormuftins kalender
för Berlinåren.
Där fanns intressanta noteringar som "Eichmann-
arabernas sanne räddare", "Innan Tripoli evakueras
ska judarnas rensas ut och deras egendom beslagtas"
och "Bomba Tel Aviv, Döda Havsverken, Rutenberg,
Haifa och alla militära installationer där."
**

Muftins radiotal från Berlin 21 september

1944 visar också på hans nära kontakter

med förintelsemaskineriets innersta krets:

”Ligger det inte i er makt, O araber,

att slå tillbaka judarna som bara

är elva miljoner.”

I all internationell statististik beräknade

man då antalet judar i världen till

sjutton miljoner.

Bara kretsen kring Hitler, Himmler och Eichmann

hade 1944 tillgång till rapporter som visade att

sex miljoner judar redan mördats av

nazisterna…..

***

But the Grand Mufti al-Husayni's demented
behavior wasn't limited to Europe.
He attempted a chemical warfare assault on
the largest predominantly Jewish city in Israel,
Tel Aviv. Five parachutists were sent with a
toxin to dump into the water system.
The police caught the infiltrators in a cave near
Jericho, and according to the police commander
Fayiz Bey Idrissi, "The laboratory report stated
that each container held enough poison to kill
25,000 people, and there were at least ten
containers.".

****