måndag, augusti 16, 2010

Ramadan startar med knivslagsmål i moskén...


I Bulgariens huvudstad Sofia startade
i moskén. Först med knytnävar, men
efterhand med alltflera knivar inblandad.
Nu är det inte någon speciell bulgarisk-
muslimsk tradition, utan det handlar om
församlingsmedlemmarnas försök att
frigöra sig från den kommunistiska hemliga
polisens grepp....
Här är bakgrunden.
**
Bulgarien kastade formellt av sig femtio års
kommunistiskt ok 1990, men i praktiken
kontrolleras mycket av statsförvaltningen
fortfarande av kommunisterna.
Kommunistpartiet BSP har ett starkt grepp
om landet. Oppositionspartierna är svaga
och splittrade.
**
Under den gamla diktatorn Todor Zhikovs välde
Gendzhev var hemliga polisens trogne hantlangare
och såg som sin främsta uppgift att hålla landets turkar
under stark kontroll.
Så fort Zhikov störtats organiserade de muslimska för-
samlingarna ett fritt val av ny övermufti. Mustafa Ali
Hadzhi valdes nästan enhälligt.
Men vad hände då ? Gendzhev överklagade valet hos
landets korrupta och kommunistinfluerade domstolar.
Där har nu målet snurrat runt i tjugo års tid.
Gendzhev stöder sig på en interimistisk dom från lägre
domstol 2005 som förklarade att han fortfarande är
stormufti.
**
Det var med stöd av detta som Gendzhevs gamla
hantlangare från hemliga polisen angrep Stora
Moskén just vid inledningen till Ramadan. Den
folkvalde stormuftin skulle slängas ut.
Bulgariens drygt en miljon muslimer är upprörda.
Ett ögonvittne berättade om bataljen:
"Det var totalt kaos, som om Satan hade anlänt..."