tisdag, augusti 10, 2010

Stormuftin hämtar idéer i Auschwitz

En vacker julidag 1943. Heinrich
Himmler visar stolt upp utrotnings-
lägret Auschwitz -Birkenau för sin
vän Haj Amin al-Husseini, Stor-
muftin av Jerusalem.
Herrarna har precis guidats runt av
lägerkommendanten och sitter nu
och studerar utbyggnadsplanerna.
Originalritningar över utbyggnader
i Auschwitz, signerade av Himmler,
återfanns nyligen i ett förråd i den
byggnad Stormuftin bodde i under sin
Berlintid 1941-44. De finns nu i Yad
Vashem i Jerusalem.
**
Eichmanns ställföreträdare Dieter
Wisliceny, som var med på visningen,
berättar hur Stormuftin var sjukligt
fascinerad av gaskamrarna och vilka
avrättningsmetoder man använde i
lägret. Han frågade oupphörligt och
antecknade svaren noggrant.
**
På Haj Amins önskan bjöd Eichmann
in kommendanterna från Auschwitz,
Mauthausen, Belsen och Theresienstadt
till sin sommarstuga.
Där fortsatte muftin utfrågningen av mord-
experterna. Bl a ville han veta allt om läger-
förordningarna och disciplinstraffen.
Eichmann och Wisliceny fick sedan ta med
honom på ytterligare studiebesök i bl a
Mauthausen och Belsen. De väckte visst
uppseende var de kom. En lång arab med
rött skägg och en stor giftgrön turban
smälte knappast in i lägermiljöerna...
**
Ungern, som dittills varit en relativ fristad
för judar, ockuperades av tyska trupper 19
mars 1944. I arméns spår följde Eichmann
med en insatsgrupp på 200 man. De närmaste
judar från Ungern, den stora majoriteten
direkt till Auschwitz.
Adolf Eichmann var förväntansfull inför sin
stora uppgift och inbjöd sin gode vän muftin
att komma till Budapest och bevittna hur ett
helt folk utrotades. Stormuftin reste omedelbart
dit och kom tillbaka fylld av entusiasm och nya
idéer för sitt hemland...
*****