lördag, augusti 21, 2010

"En avgörande militär överraskning" i Mellanöstern

De ska starta 2 september.
Samtidigt säger källor närstående Fatahledaren
Abbas att det blir inga förhandlingar eftersom
"en avgörande militär överraskning" väntar i
Mellanöstern.
Iran och Syrien tycks båda ha intagit krigsberedskap
inför helgen och särskilt från mullornas regim kommer
mycket hotfulla tongångar.
DebkaFile, nyhetsbrevet som drivs av f d Mossadmän,
har sammanställt en lägesrapport som utmynnar i ett
konstaterande att det råder omedelbar krigsrisk i
området.
War preparations are reported by debkafile's military
sources in Tehran and Damascus, debkafile's military
sources report.
In Tehran, Iran's Revolutionary Guards announced
Friday, Aug. 20: "IRGC is in full readiness to encounter
firmly with the stupidity of the US and the Zionist regime."
In Damascus, Syrian prime minister Naji al-Otari gathered
his ministers and heads of security and emergency services
Thursday and ordered them to place all their services on
immediate war readiness.
***