tisdag, juni 14, 2011

Hatbrott i en islamiserad kommun i Stor-London

Tower Hamlets, en kommun med  
drygt 200.000 invånare i östra Stor-
London, bebos till stor del av bangla-
desher och kontrolleras sedan valet
2010 av islamister.
Borgmästaren Lutfur Rahman uteslöts
då ur labourpartiet sedan man upptäckt
att han tillhörde den extrema gruppen
arbetar för införandet av sharialagstiftning
i Storbritannien.
Islamiseringen av kommunen går nu snabbt.
Rahmans hantlangare har satt upp en inofficiell
"moralpolis" som försöker driva bort misshagliga
personer från Tower Hamlets.
"Misshagliga" kan t ex vara sekulära muslimer,
kvinnor som vägrar bära slöja, judar, hinduer
eller homosexuella.....
Några av de senaste offren:
en muslim som rökte på gatan under
Ramadan, en lärare som gav religions-
undervisning till muslimska flickor, ett
stort antal homosexuella.....
Samtliga har blivit illa misshandlade av
"moralpolisen".
**
“Two guys stopped me in the street and asked
me why I was smoking,” he said.
“I just carried on, and before I knew another dozen
guys came and jumped me.
The next thing I knew, I was waking up in hospital.”
**
Den ordinarie polisen är helt ointresserade
av islamistiskt våld och rasism och vägrar
ofta ta emot anmälningar om islamistiska
hatbrott.
**
En homosexuell lokalpolitiker utsattes i
kommunfullmäktige för att islamisterna
började grymta som grisar och skrika
"Onaturliga handlingar" så fort han gick
upp i talarstolen.
Han hävdar att antalet hatbrott ökat med
80 % i kommunen sedan islamisterna tog
över makten.
En lärare som började agera mot rasism
och hatbrott i sin skola avskedades.
**
 “If that happened in a football stadium, arrests
would have taken place. I have complained, twice,
to the police, and have heard nothing.
A Labour colleague waited three hours at the police
station before being told that nothing would be done.
The police are afraid of being accused of Islamophobia."
***


***
Påminner om det bestialiska islamistiska
Abdurrahman Nika och Kushtrim Ademi
halalslaktade en homosexuell man och
åklagaren vägrade klassificera det som
hatbrott....
Den lokala varianten av islamisering i
Malmö.