lördag, juli 31, 2010

Minnen från Burgenland

Några somrar i min ungdom bodde jag
i Wien. Då var en av höjdpunkterna ut-
flykterna till det härliga Burgenland,
delstaten som ligger som ett öster-
rikiskt band utmed ungerska gränsen.
Där fanns byar som kunde vara hämtade
från den ungerska pustan, fågelsjön
Neusiedler See och framförallt mängder
av vinberg och vingårdar.
**
Flera gånger bodde vi i den charmiga vinbyn
med det lustiga namnet Deutsch Schützen,
precis på gränsen mellan de tyska, ungerska
och kroatiska språkområdena.
Byn framstår naturligtvis i ett paradisiskt
skimmer i mitt minne och därför blir man
lite förvånad när
mörka minnen från byns
moderna historia dyker upp i medierna.
Det är också en påminnelse om att tiden
håller på att löpa ut om man vill bestraffa
Förintelsens "vardagsmördare".
**
Sergeanten i Waffen-SS Pansardivision Wiking
Adolf Storms
mördade 58 ungerska judar
som kommenderats till tvångsarbete i
Deutsch Schützen. Storms hann att åtalas
för sitt dåd, men
dog vid 90 års ålder för
exakt en månad sedan.
**
När man börjar läsa om bakgrunden upptäcker
man ännu ett av nazisternas gigantiska och full-
ständigt misslyckade projekt Riksskydds-
ställningen (eller der Südostwall), en
improviserad skyddsmur, som skulle skydda
Tyska Riket mot barbarernas slutangrepp.
Trots att det såhär i kriget slutskede varken
fanns byggmateriel, bensin eller arbetskraft för
annat än armén satte man in 300.000 i huvudsak
civila för att gräva en fyra meter bred och fyra
meter djup pansargrav på partiets kommando
utmed hela ungersk-österrikiska gränsen.
**
Arbetskraft till detta fanns inte längre i Österrrike.
Då kom ett flott erbjudande från pilkorsregimen
i Ungern: Ni får låna några tiotusental ungerska
judar för att gräva....

Från november 1944 fick man "låna" 76.209 judar.
En del gick till jordbruk eller industri, men huvud-
delen gick till Riksskyddsställningen . Totalt slet
omkring femtio tusen undernärda ungerska judar
i pansargraven.
Först när de ungerska gränsbyarna brann avbröts
grävandet. Pansargraven och skyttevärnen visade sig
vara fullständigt värdelösa. Möjligtvis kunde den bromsa
fiendens hastighet en smula...
**
Deutsch Schützen tilldelades femhundra ungrare

som inkvarterades i byns spannmålssilo, bevakade

av Hitler Jugend. Tolv-fjorton timmar om dagen

grävde de kilometer efter kilometer pansargrav.

Arbetet fortsatte medan Budapest och Bratislava

föll och Röda Armén närmade sig Österrike.

I Deutsch Schützen kom ordern om evakuering

från Gauleitern den 27 mars 1945. Medan byborna
flydde västerut från sina gårdar var partiorganisationens
huvuduppgift att "evakuera" fångarna ....till koncentrations-
lägret Mauthausen. Till fots....
De sextonåriga vakterna från Hitler Jugend fick order
att sortera ut de fångar som inte kunde förväntas
vandra en vecka till Mauthausen. Den lokale partibossen
bad en grupp retirerande soldater om hjälp att lösa "fång-
problemet". Sergeant Storms förde då befälet över ett
halvdussin man. De 57 utsorterade fångarna fördes till
ett stort skyttevärn.. De bad för sina liv, men sparkades
ned i gropen och sköts.
Gossarna från HJ fick göra sig nyttiga under tiden med att
bevaka fångar, hämta vin och slutligen begrava de döda.
Då upptäckte de att några överlevt skjutningen, men
det gick ju att "ordna" med spadarna....
**
Därefter drev man de överlevande ungrarna tillsammans
med tusentals andra i långa kolonner mot Mauthausen.
Utmed hela vägen sköts de som inte orkade gå längre.
I varenda by finns små diskreta minnesstenar.
Efter kriget dömdes vakterna från Hitler Jugend till tre års
fängelse för medhjälp till mord, partibossen till lika mycket,
medan Waffen SS-männen inte kunde återfinnas, trots
att byborna kom ihåg sergeantens namn...
Först sextio år efter morden spårade en student upp
den f d stinsen i Duisburg genom att använda en
tysk telefonkatalog....
Nåväl, Adolf Storms hann bli åtalad för 58 mord,
men längre hann inte den jordiska rättvisan...
****