tisdag, juli 20, 2010

Talibanskt nätverk med asyl i Norge

Aftenposten avslöjade nyligen att minst
33 aktiva talibaner fått asyl i Norge via
besvärsinstansen Utlendingsnemnda
(UNE).
Många av dem har engagerats i det
islamistiska nätverket kring den tidigare
talibanministern Abdul Rauf Mohammad,
som fick asyl redan 2001.

Mohammad är imam i den islamistiska moskén
på Grønland i Oslo och har utifrån den byggt upp
ett jihadistiskt kontaktnät i Norge.
Han har varit en flitig resenär till gränstrakterna
mellan Pakistan och Afghanistan och har den vägen
hållit kontakt med talibanerna i området.
Abdul Rauf Mohammad utvisades ur Norge
sommaren 2009 sedan han dömts för misshandel
av sin dotter.
**
De 33 talibanerna uppgav sig haft olika roller i
rörelsen, alltifrån bödel och torterare till kock
och chaufför....
27 asylsøkere fikk opphold på humanitært
grunnlag fordi UNE mente de kom fra ustabile
områder i Afghanistan.
Én asylsøker fikk opphold på grunn av «psykisk

helse» og sårbarhet ved retur.
Én asylsøker fikk opphold fordi han kom fra

«utilgjengelig område» i henhold til anbefalinger
fra UNHCR.
Fire asylsøkere fikk opphold etter å ha konvertert

til kristendom. (Aftenposten)
**
Enligt Aftenposten finns det ett stort antal talibaner
som beviljades asyl före 2007 i Norge.
Frågan om asylsökare med terroristbakgrund aktual-
iserades i samband med att den uiguriska terrorist-
gruppen nyligen avslöjades.
Enligt säkerhetskällor i Norge har den största afghanska
talibangruppen Quetta Shura fortfarande ett starkt grepp
om hundratals afghaner i Norden.