fredag, juli 30, 2010

Förintelsens allra minsta kuggar

I gårdagens inlägg om den åldrige
massmördaren Samuel Kunz
nämnde jag "övnings-
koncentrationslägret" Trawniki.
Egentligen en gammal sockerfabrik
fyra mil öster om Lublin som under
några år förvandlades till ett stort
arbetsläger där över 20.000 judar
från hela Europa arbetade med
skrädderi- och skinnarbeten åt
Wehrmacht.
**
Vägg i vägg med arbetslägret öppnade
HSSPF i Lublin, Högre SS- och Polis-
chefen Odilo Globocnik, ett utbildnings-
läger för s k vaktmän, (SS-Wachmänner)
avsedda att fungera som poliser i de
tyska bosättningar som Hitler drömde
om skulle uppfylla stora delar av
Östeuropa.
Nu blev ju inte behovet av sådana poliser så
stort. Däremot behövde koncentrationslägren
och resten av utrotningsapparaten mängder
av villiga medhjälpare.
**
Globocniks listiga idé var att låta "vaktmännen"
träna sig på kz-fångarna. Först träna på den
tyska byråkratin kring transport och mottagning,
sedan konfiskera all egendom, för att sedan
bevaka judarna och slutligen mörda dem.
Enligt tyska rullor utbildades 5.082 vaktmän
och mördades över 20.000 judar under lägrens
2 ½-åriga existens.
Enbart folktyskar (oftast Volgatyskar) kunde
bli underofficerare bland vaktmännen.
Till meniga dög ukrainare, vitryssar, polacker
eller balter.
Disciplinen var hård. Försök till desertering
bestraffades med att desertörerna stoppades in
i nästa fångtransport till ett utrotningsläger...
Efter 3-6-månaders träning i Trawniki fick
vaktmännen tjänstgöra i något lämpligt
koncentrationsläger, vilket de flesta gjorde
troget fram till krigsslutet.
Trawnikimän tjänstgjorde också i större enheter
i samband med likvideringen av Warszawaghettot
och andra ghetton.
De fick träna på sådana insatser 3 november 1943
då 10.000 judar i Trawniki mördades på en dag
(Aktion Erntefest).
**
Trawniki har sällan nämnts i litteraturen
kring Förintelsen. Kanske för att kz-lägret
var relativt sett "litet".
Det var egentligen först i samband med de
amerikanska och israeliska rättegångarna
mot John "Ivan den förskräcklige" Demjanjuk,
som Trawnikis namn hamnade i rampljuset.
Med tanke på lägrets centrala betydelse för
utbildningen av Förintelsens allra minsta
kuggar förtjänar det större uppmärksamhet.