måndag, juli 12, 2010

När judarna stenades i Sahlkamp

Stadsdelen Sahlkamp i Hannover
liknar många andra miljonprograms-
områden. Nedsliten, förslummad
med hög arbetslöshet och hög
invandring av araber och turkar,
samtidigt som skolor och all annan
kommunal service kontinuerligt
försämras.
För att sprida lite ljus i tristessen
anordnar stadsdelsförvaltningen
varje år en multikulturell dag.
I år gick det riktigt illa....
***

I år skulle bl a ett antal folkdanslag
uppträda. Den judiska dansgruppen
Chaverim från Liberala judiska
församlingen
är känd och uppskattad i Hannover.


Vad man uppenbarligen inte visste
var att
islamistiska grupper planerade
ett överfall som skulle sätta stopp för
folkdansen....
Så fort föreställningen började rusade
en arabisk tonåring med megafon fram
och skrek "Juden Raus" (Ut med judarna).
Det blev starten på arabiska och turkiska
talkörer med antisemitiska paroller,
samtidigt som
ett trettiotal tonåringar
började kasta sten mot de judiska dansarna.
En dansare skadades.
Kommunens personal kunde identifiera
irakier, iranier, "palestinier" och turkar
bland angriparna.
***

Kommunens representanter vågade

först inte polisanmäla överfallet. Stads-

delsledningen tyckte att det var bäst

att tiga ihjäl ”incidenten”.

Först sedan polisen på eget initiativ

startat en utredning blev det liv i luckan.

Kommun- och delstatspolitiker stod i kö

för att fördöma det antisemitiska överfallet.

Polisen har nu gripit sex av stenkastarna,

som kommer att åtalas för hets mot folkgrupp

och misshandel.

***

Den judiska församlingen menar dock

att kommunen alltför länge framställt

dagens antisemitism bland

muslimska ungdomar som ett över-

gående och harmlöst fenomen.

Socialarbetare har lyssnat på grova

antisemitiska utfall utan att markera

något som helst avståndstagande…

**

Statsvetaren professor Wolfram Stender

har intervjuat en större grupp ungdomar

från Hannovers slumområden om bl a den

muslimska antisemitismen.

Nu säger han: ”Det var helt oansvarigt att

låta dansgruppen uppträda utan säkerhets-

åtgärder.” (Jüdische Allgemeine 26/10)

Antisemitismen bland framförallt araber

och turkar i Hannover är kraftig och utbredd.

***

Kriminologen Christian Pfeiffer kommenterar

sin undersökning bland 45.000 ungdomar i

Tyskland:

"Ju starkare unga muslimer är förankrade

i sin tro, ju klarare framträder deras anti-

semtism"