torsdag, juli 15, 2010

Överste Khaddafi, bedrägerier, attentat och mordbränder i Malmö

Thomas Nydahl har ofta skarpsynta och
begåvade kommentarer på sin blogg Occident.
Här tittar han närmare på den märkliga härvan
kring Jägersromoskén, Bejzat Becirov och
överste Khaddafi....
(Tipstack till Muslimska Friskolan !)
***
Nu finns han i Fastighetsregistret på Lantmäteriet:
Libyens diktator Kaddafi. Enligt årsredovisningen
ägde Islamic Center år 2007 byggnader och mark
för 26 miljoner svenska kronor.
**
Islamic Center har hela tiden haft problem att
finansiera den allt större moskén i Malmö. Jag var
med en av männen från Islamic Center i Libyen
1983 och såg honom förnedras och krypa för
potentaterna på World Islamic Call Society i Tripoli,
då beläget i en f.d. italiensk myndighetsbyggnad i
närheten av Gröna torget i den libyska huvud-
staden, en organisation som styrs av den libyske
diktatorn och hans närmaste krets, och vars syfte
är att kontrollera moskéer runtom i världen och
därmed de muslimer som är bosatta i dess område.
Kaddafi har med köpet av Malmömoskén skaffat
sig ett ovärderligt inflytande över svenska muslimer.
Sydsvenskan uppgav i december att byggnader
och mark köpts av Libyen för 5 miljoner.
**
Det är antingen en bluffsiffra eller ett missförstånd
rörande valuta och tidpunkt. Den verkliga köpe-
skillingen är 37 622 625, vilket motsvarar dryga
fem miljoner US-dollar, vid tidpunkten för köpet
som ägde rum redan den 8 juni 2008. Alla dessa
uppgifter är offentliga i Fastighetsregistret på
Lantmäteriet. Islamic Center använde pengarna
att lösa lån på sammanlagt 27 miljoner svenska
kronor. Det man måste fråga sig är, var de
resterande 10 miljonerna finns.
I vems fickor hamnade de? Vem behövde smörjas
för att Kaddafi skulle bli fastighetsägare på Rosen-
gård i Malmö?
**
Till hjälp för dessa uppgifter har jag haft några
grävande bloggare, bland annat Muslimska friskolan,
som använt sig av offentliga handlingar och av
källor på Radio Malmöhus.
Någon ljuger och bedrar och jag är inte övertygad
om att det (bara) är moskéns VD Bejzat Becirov -
albanen från Makedonien som en gång i tiden var
en bekant till mig. Han har, tillsammans med min
dåvarande vän och medresenär, den kosova-
albanske författaren och läraren D. Osmani, suttit
i styrelsen för Islamic Center sedan långt innan
moskébygget ens hamnade på planeringsstadiet.
Becirov sköter moskén som sin privategendom.
**
I julas försökte någon skjuta moskéns
imam.
Man behöver inte vara särskilt begåvad
för att förstå att det finns ett samband
med det libyska övertagandet. Ytterst
få muslimer betraktar Kaddafi som en
pålitlig allierad.
Liksom jag numera är övertygad om att
brandattentaten mot moskén under åren
inte har utförts av några skumma höger-
extremister, utan snarare av de saudiska
krafter i Malmö som tidigare försökt köpa
sig inflytande, eller helt enkelt var taffliga
försök till försäkringsbedrägerier, lika lite
övertygad är jag om att moskéns och
stiftelsens styrelse har rent mjöl i påsen.
**
Vad de verkligen sysslar med lär vi inte få veta.
Men myndigheterna håller ett öga på Becirov
som sent i höstas faktiskt dömdes för bokförings-
brott. Frågan är om bokföringen är det största
problemet. Jag vågar säga att jag inte tror det.
En helt annan fråga: är det rimligt att en diktator
i Mellanöstern kan äga mark och fastigheter i
Sverige?