fredag, juni 06, 2008

"Parlamentarisk" islamism fungerar inte

Al-Ahram Weekly analyserar hur det
gått för islamisternas (läs: Muslimska
Brödraskapets) försök i ett antal
länder att ta över makten på den
parlamentariska vägen.
Det har fungerat dåligt, med ett undan-
tag: Turkiet.
I Egypten , Kuwait, Jordanien, Bahrain
och Marocko har man försökt och miss-
lyckats. Liksom tidigare i t ex Algeriet
och Tunisien.
Islamism lockar inte massorna, inte ens
i Brödraskapets maskerade form.
Författaren tror att misslyckandet kommer
att få islamisterna att lämna den parlamen-
tariska arenan till förmån för våldet och den
gamla politiskt-religösa kampen i Brödraskapets
klassiska stil.
"An echo from the past has begun to resound with increasing force and frequency. A call, harkening back to the Muslim Brotherhood's founder Hassan El-Banna, appeals for abandoning politics and returning to proselytising work with the aim of changing society from the bottom up. In other words, failures in attempts at political participation have reopened internal Islamist debate on the best approaches and means to effect change. The danger, here, is whether growing scepticism surrounding political participation could shake the commitment of moderate Islamists to peaceful change."