söndag, juni 29, 2008

Lägesrapport från Afghanistan

Pentagon har för första gången översänt
en lägesrapport från Afghanistan till
kongressen. Säkerhetssituationen har
förbättrats, de afghanska regerings-
trupperna har i ökande omfattning
kunnat ta över bevakning och lokala
operationer, medan de allierade kon-
centrerar sig på de två starkaste taliban-
områdena Helmand/Kandahar och gräns-
området mot Pakistan.
**
Samtidigt riktar sig talibanernas terror
framförallt mot s k mjuka mål, d v s
civilbefolkning, skolor, sjukvård och
lokal polis. Fram till årsskiftet hade
ca 6.500 civila mördats av talibaner.
**
De största problemen för afghanska
regeringen just nu är den ökande opium-
odlingen, som finansierar talibanernas
terrorverksamhet, och det faktum att
talibanerna och deras allierade i praktiken
tagit över de s k tribal areas i västra
Pakistan. De pakistanska myndigheterna
har helt tappat kontrollen över stora
områden, där bl a Osama bin Laden
och Mullah Omar förmodas ha sina baser.
***
**
**