fredag, juni 27, 2008

ALLT UTOM SEGER ?


Vår krönikör Daniel Krygier är
förundrad över hur växlande
israeliska regeringar använt alla
tänkbara politiska strategier UTOM
total israelisk SEGER......
**
Allt sedan Peres i början av 1990-talet
övertygade Yitzhak Rabin om att "man
sluter inte fred med sina vänner men
med sina fiender" så har flertalet av de
efterföljande israeliska regeringarna fört
en politik vars minsta gemensamma nämnare
har varit: allt utom seger. Det importerade
mantrat från Europas vänsterkretsar "det
finns ingen militär lösning" till konflikten
blev ledstjärnan för den israeliska nihilitiska
vänstern och gäller än idag.
Netanyahu-regeringens rationella krav
under slutet av 1990-talet på reciprocitet,
d v s att varje israelisk kompromiss skulle
matchas av en motsvarande arabisk kom-
promiss fördömdes som ett "hot mot freden"
och en "högerextrem politik".
**
Hur kan man förklara att Israel, med en
av världens starkaste och mest sofistikerade
försvarsmakter fortfarande inte har
besgrat Hezballah och Hamas? Många
misstag har naturligtvis gjorts från israelisk
sida, men den primära anledningen till att
Hamas och Hezballlah fortfarande utgör ett
hot är att Israels politiska ledarskap har
accepterat detta hot genom att bakbinda
den israeliska försvarsmaktens militära
operationer till fördel för personlig vinning
för politiker som Olmert och Barak och en
illusion om en mer Israel-vänlig omvärld.
**
Faktum är att israeliska regeringar har
under de senaste 15 åren provat nästan
alla politiska kurser UTOM den som hade
säkrat en permanent fred: total israelisk
militär och politisk seger.
**
Kan någon idag tänka sig ett fredligt Europa
efter 1945 om de allierade under åren 1939-
1945 hade guidats av mantrat "det finns ingen
militär lösning" till konflikten visavi Hitler ?
Mer sofistikerade vänsterpolitiker erkänner
det militära alternativets legitimitet men
tillägger snabbt att konflikter i slutänden
måste få en politisk lösning. Detta är förvisso
korrekt men konceptet är taget ur sin
relevanta kontext. Andra världskriget fick
också i slutänden en politisk lösning men
endast EFTER att tyskarna, japanerna och
italienarna hade besegrats militärt. Först då
ersattes en militär seger med en politisk process
som styrdes och definierades av de allierade
segermakterna. De besegrade aggressorerna
Tysklands, Japans och Italiens ståndpunkt
ignorerades. Problemet i Mellanöstern är att
även om Israel vinner militärt, så är det
araberna som vinner politiskt, vilket omöjliggör
en realistisk fredsuppgörelse i den
arabisk-israeliska konflikten.
**
Så länge som Israels politiska ledarskap
tillåter att omvärlden hindrar Israel att
omsätta militära segrar till politiska segrar
är förutsättningarna för en genuin fred lika
med noll. Vid de fåtal tillfällen då den
israeliska försvarsmakten fått fria händer
har både Hamas och Hezballah lidit ett
svidande militärt nederlag och då har
omvärlden snabbt skyndat sig med att
tvinga fram ytterligare en"vapenvila"
och ge Hamas och Hezballah en möjlighet
att återhämta sig.
**
Det existerar dessvärre inga genvägar
till en genuin fred och den enda, om än
mödosamma, vägen till en genuin fred
i Mellanöstern går via en total israelisk
militär seger över de arabisk-islamistiska
aggressorerna som därefter kan förankras
i en permanent israelisk politisk seger.
Endast då kan israeliska folket uppleva
en genuin fred utan terror och endast
då tvingas arabvärlden ändra sin politik
och prioritera demokratisk, social,
ekonomisk och politisk utveckling i arab-
länderna framför den extremistiska
drömmen om att fördriva judarna ut
i Medelhavet.

Daniel Krygier