onsdag, juni 18, 2008

Walt & Mearsheimer's antisemitiska fabler

Två av de nya antisemiternas favoritförfattare
är amerikanerna Stephen Walt och John Mearsheimer,
De åker runt och fablar om The Jewish Lobby.
Deras tema är gammalt, för att inte säga
utslitet, myten om en dunkel judisk konspiration
som styr den amerikanska politiken. Redan
sekelskiftets antisemiter hävdade det. Goebbels
hävdade det. ZOG-fantasterna hävdar det.
Och nu försöker Walt & Mearsheimer ge det lite
"vetenskaplig" vinkling med hjälp av sina
akademiska titlar. Därför är det viktigt att
granska denna ny-antisemitism.
***
Här är en utförlig analys av propagandaskriften
sammanställd av Mitchell Bard för
Jewish Virtual Library.
***
Juridikprofessorn Alan Dershowitz
har gjort en egen analys
***
Abraham H Foxman från
Anti-Defamation League har publicerat
ett genmäle: