fredag, juni 06, 2008

"Österrike i islamismens strypgrepp ?"

Det nya österrikiska nyhetsmagasinet XLarge
presenterar ett utmärkt exempel på undersökande
journalistik.
Österreich im Würgegriff des Islamismus?

***

De visar hur den islamistiska minoriteten
lyckats få ett dominerande inflytande över
hela den muslimska gruppen. En halv miljon
muslimer i Österrike kontrolleras och
"representeras" av den lilla islamistgruppen
"Islamische Glaubensgemeinschaft" (IGGÖ)
med knappt 2.000 medlemmar. Och bakom
den står Muslimska Brödraskapet med verksamhet
i 70 länder och allt större inflytande även på EU-planet.

**