tisdag, juni 03, 2008

PET analyserar hotbilden

Danska säkerhetspolisen med anledning
av terrorbomben i Islamabad:

PET har i dag justeret vurderingen af terrortruslen mod Danmark. Det sker efter bombesprængningen ved den danske ambassade i Pakistans hovedstad Islamabad.

Ved den sidste opdatering af vurderingen af terrortruslen mod Danmark i april 2008 gjorde PET opmærksom på, at der var tegn på en skærpet trussel fra militante ekstremister i udlandet mod Danmark samt mod danskere og danske interesser i udlandet.

På baggrund af bombesprængningen i Islamabad i dag skærper PET nu trusselsvurderingen yderligere i forhold til danskere og danske interesser i udlandet. Efter PET's vurdering er der således en betydelig og erkendt terrortrussel visse steder i udlandet. Det gælder især i områder, hvor al-Qaida-relaterede grupper er aktive, herunder særligt lande i Nordafrika og Mellemøsten samt i Pakistan og Afghanistan.

"Bombesprængningen i dag indebærer ikke en yderligere skærpelse af trusselsbillet i Danmark, hvor vi fortsat vurderer, at der er en generel terrortrussel. Men bombesprængningen ved den danske ambassade i Islamabad viser, at der er en betydelig og erkendt terrortrussel mod danskere og danske interesser visse steder i udlandet", siger chefen for PET, politimester Jakob Scharf.

"Det er samtidig vigtigt at understrege, at ekstremister kan lade sig inspirere af angrebet i Pakistan og forsøge at gennemføre angreb mod danskere og danske interesser i udlandet", siger Jakob Scharf.

***

Läs PET:s pressmeddelanden

1 och 2