måndag, juni 09, 2008

Ambassadör hotar Norge

Pakistans ambassadör i Norge Rab
"Den pakistanske ambassaden i Oslo mener
publiseringen av tegningen er en terroristhandling.
Ambassadøren har derfor levert en formell
protest til Utenriksdepartementet.
- Hva er terrorisme?
Terrorisme er å begå en handling som
vekker sterke reaksjoner. Reaksjonene kan bli
så sterke at man mister kontrollen,
sier ambassadør Rab Nawaz Khan til
TV 2 Nyhetene.
- Muslimske samfunn over hele verden blir
krenket. Derfor er dette en terror-
handling, slår ambassadøren fast."
***
Adresseavisen står på sig
och ångrar ingenting.