torsdag, juni 26, 2008

Sharia-underkastade företag

För någon tid sedan skrev jag om
den stora tillväxtbranschen
som redan omsätter över 500
miljarder om året och växer
oroväckande snabbt.
Nu är det tid att lära sig
en ny term:
Sharia-compliants companies,
d v s företag som frivilligt under-
kastar sig sharia, den medeltida
muslimska lagen.
***
Fler och fler västerländska företag
kämpar för att bli dhimmifierade och
få underkasta sig sharias bestämmelser.
Först var det banker och andra finans-
bolag. Nu är det alla typer av företag som
vill komma med på islamisternas goda listor.
De får hjälp bl a Dow Jones och S & P som
över sharia-underkastade företag.
Sådana företag underviker fläsk, sprit,
tobak, banker, fria medier
och nöjesverksamhet; handlar inte
med Israel och anställer förmodligen
inte judar......
***
I Sverige finns det ännu inte, men såväl
Folksam som Nordea har nosat på sharia-
underkastelse.....
I Danmark har fyra små jylländska spar-
banker startat Amanah Kredit A/S,
som förmedlar bostads-"lån" åt
islamister.
**
Ska man bli ett riktigt sharia-underkastat
företag så behöver man ett eget sharia-råd
med kända imamer som tolkar "lagen" för
företaget och garanterar att det inte följer
nationell lag utan endast SHARIA.
***
följer utvecklingen med
kritiska ögon