onsdag, juni 18, 2008

Obama Barack, Västvärlden, Israel och USA:s judar

Vårt gästkrönikör Daniel Krygier analyserar hur
Obamas kandidatur och de amerikanska judarnas
ökande ointresse för Israel skapar ett potentiellt
farligt läge för utvecklingen i Mellanöstern.
***
Trots Obamas associering med rabiata antisemitiska
individer och väldokumenterat anti-israeliska rådgivare,
så åtnjuter han hög popularitet bland amerikanska
judar och är enligt opinionsundersökningar mer
populär bland dem än både f d motståndaren Hillary
Clinton och återstående motståndaren John McCain.
*
Vid närmare eftertanke är detta inte speciellt märkligt.
Obama är de vänsterliberala amerikanernas favorit
och det är ingen hemlighet att majoriteten av USA:s
judar traditionellt, på grund av ideologiska preferenser
eller av gammal vana, brukar rösta på demokraterna.
Som en kontrast så visar opinionsundersökningar att
både Hilliary Clinton och John McCain är mer populära
i Israel än Obama. Men nu är det amerikanska judar
som likt andra amerikaner har sista ordet i höstens
amerikanska presidentval.
*
Trots ett uttalat ytligt stöd för Israel så har judiska
frågor en allt lägre prioritet bland USA:s unga och alltmer
assimilerade icke-ortodoxa judar. Bland "liberala" amerikanska
judar är det ofta associeringen med den judiska staten,
det judiska folket samt konservativa krafter i USA
och inte associeringen med rabiata judehatare som anses
belastande. En färsk undersökning visar att omkring 50%
av unga "liberala" amerikanska judar inte skulle betrakta
Israels utplåning som en personlig tragedi.
*
Utan att förringa en lojal och välorgniserad minoritet av
hyperaktiva pro-israeliska amerikanska judar ledda av
personligheter som Alan Dershowitz och Daniel Pipes,
så beror de nära relationerna mellan det israeliska
och amerikanska folket inte på "den judiska lobbyn"
som Mearsheimer & co insinuerar men främst på
de centrala ideologiska, demokratiska och kulturella
värderingar som förenar USA och Israel.
*
Det är naturligt att amerikanska judar likt andra amerikaner
först och främst prioriterar sina egna nationella intressen
framför andras nationella intressen. Dessvärre kan man
med fog ifrågasätta prioriteringsordningen bland en stor
del av USA:s judar. Frågor som rätten till abort har högre
prioritet bland liberala amerikanska judar än kampen mot
Islamo-fascism och terror vilket både hotar USA, Israel och
resten av den demokratiska västvärlden.
Utan att förringa frågan om aborträtt, men förutsättningen
för att denna och liknande frågor skall kunna debatteras i
ett fritt och demokratiskt USA, är att amerikanerna likt
israelerna är villiga att slå vakt om och slåss för sin nationella
frihet och sina demokratiska värderingar när de hotas.
*
Insikten att västvärldens grundläggande värderingar
som frihet och demokrati ej kan tas för givna förefaller
vara tydligare vid fronten, där Israel befinner sig och
där frihet och demokrati kontrasteras tydligt mot
motståndarsidans islamo-fascistiska alternativ.
Ironiskt nog när israeliska folket är i färd med att ge
rött kort till den sittande Olmert-regeringen i Jerusalem
som svikit både det judiska folket och Israels
grundläggande värderingar kring frihet och demokrati,
så är stora delar av amerikanska folket i färd med att
välja en ny lagkapten till Washington som riskerar att
underminera både USA:s och resten av västvärldens
säkerhet och frihet.

Daniel Krygier