fredag, november 30, 2007

Myten om "Palestina"

Det palestinska folket existerar inte.
Skapandet av en palestinsk stat är bara
ett sätt att fortsätta vår kamp mot
staten Israel för arabisk enighet.
I verkligheten finns det ingen skillnad
mellan jordanier, palestinier, syrier och
libaneser.

Det är bara av poltiska och taktiska skäl
vi talar om existensen av ett palestinskt
folk, eftersom det arabiska nationella
intresset kräver att vi hävdar existensen
av ett särskilt palestinskt folk mot zionismen.

Jordanien, som en suverän stat med
definierade gränser, kan av taktiska skäl
inte ställa krav på Haifa eller Jaffa, medan
jag som palestinier tveklöst kan kräva
Haifa, Jaffa, Beer-Sheva och Jerusalem.

Men i det ögonblick vi återtar hela Palestina,
kommer vi inte att vänta en minut
med att återförena Palestina och Jordanien.”

PLO:s Exekutivkommitté
intervjuad i Trouw (Amsterdam)
31 mars 1977