onsdag, november 07, 2007

Släpp de kidnappade israelerna !

Till: Utrikesminister Carl Bildt och Röda korset
Åtta israeliska soldater har tagits till fånga av araber
i Libanon och Gaza. Från sju av dessa har man inte
fått något livstecken. En del av dem försvann för
mer än 20 år sedan i Libanon. Två soldater kidnappades
förra året av Hizbollah och en av Hamas i Gaza.
Dessa unga människor har som alla andra ett
civilt liv med familjer i Israel.
Att inte ge dessa familjer några livstecken strider
mot alla de humanitära lagar som gäller inom den
civiliserade världen. I förhållande till den egna
folkmängden är Sverige den största bidragsgivaren
till palestinierna. Svenska regeringen var dessutom
initiativtagare till den s.k. givarekonferensen för Libanon
efter det senaste kriget. En vädjan från Sverige borde
därför inte klinga fullständigt ohörd i de länder som
omger Israel.Vi ber därför svenska regeringen och
speciellt vår utrikesminister att engagera sig i dessa
fångars öden. I första hand kan man be regeringarna
i Libanon och andra arabländer att göra stora ansträngningar
för att undersöka vad som hände med de israeliska
fångarna och se till att familjerna åtminstone får livstecken
från dem. Om de lever kan man i andra hand verka
för alla åtta fångarnas frigivning. Om några fångar är döda
vore det värdefullt för de anhöriga om deras kvarlevor
kunde få en begravning i det egna landet.
Med vänlig hälsning
***