torsdag, november 29, 2007

Norska polisen stoppade terrordåd


Politiet bekrefter for første gang at både den
israelske og den egyptiske ambassaden i Oslo
var nær ved å bli sprengt i lufta sommeren 1979.

Bakgrunnen for de planlagte terroraksjonene skal ha
vært misnøye med fredsavtalene som Egypt og Israel
hadde inngått samme år. Camp David-avtalen var en
diplomatisk avtale fra 1978 mellom Israel, Egypt
og USA for å fremme en fredelig løsning på
Midtøsten-spørsmålet.
**
Etter nesten tre måneders spaning og avlytting ble
hovedmennene arrestert, og den arabiske terroristen
ble senere utvist til Tunisia. Politiet fant aldri dynamitten,
og saken ble holdt hemmelig.
**
"En annen avsløring Thor Bjørnevog har vært med
på, og som han kan snakke om, er da terroristgruppa
Styrke 17
var i Norge var i Norge i 1987 for å rekognosere med tanke
likvidering av Silvia Rafael Schjødt, som hadde vært med
på det berømte Lillehammer-drapet.
– Styrke 17 er en underavdeling av PLO.
Gruppen er PLOs egen livvaktorganisasjon.
De kartla til minste detalj alle forhold rundt Rafael
Schjødt. Blant annet i tilknytning til hennes bolig.
Men dette ble avslørt.
Styrke 17 trakk seg ut av Norge før en aksjon ble
gjennomført, sier Bjørnevog."
***
Tønsbergs Blad
Aftenposten
NRK
Aftenposten (in english)