lördag, november 24, 2007

Från Annapolis mot avgrunden....?

Strax innan toppmötet om Mellanöstern ska
starta i Annapolis, Maryland finns det anledning
känna stor skepsis. Vad är det för krafter som
driver på och varthän styr de ?
***
"Det faktum att klipska hjärnor i årtionden sökt
finna en lösning på konflikten utan att lyckas
gör att ett par frågor tränger sig på:
För det första, är det rätt att anta att båda parter
verkligen vill ha fred?
För det andra, sitter förhandlarna fast i en sumpmark
av gammalt tankemönster som inte medger någon
lösning? Mycket kan sägas som svar på den första
frågan, men PA:s vägran att erkänna Israel som
judisk stat säger en hel del om deras sätt att tänka.
Den andra frågan har inte fått så mycket
uppmärksamhet, men Benny Elons
"det israeliska initiativet" som
lanserades förra månaden, tillför ett
alternativt sätt att tänka.
Elon föreslår att Israel behåller kontrollen
över Judéen och Samarien (Västbanken),
men att araberna där får autonomi och blir jordanska
medborgare. Det här skulle ge Israel säkerhet och ge
de palestinska araberna kontroll över sin egen framtid.
**
I dag riskerar var och en som föreslår att det inte
ska upprättas någon palestinsk stat, att bli politiskt
isolerad. Så har det inte alltid varit. USA-presidenter
har fram till sent 1980-tal uttryckt sin starka
motvilja mot en palestinsk arabisk stat, eftersom
de såg det som en destabiliserande faktor i Mellan-
östern och ett hot mot Israel. Israels premiärminister
från 1977 till 83, Menachem Begin, föreslog på sin
tid en palestinsk autonomi.
Frågan är om det är möjligt att rulla hjulen bakåt.
Ett misslyckande vid Annapolis borde logiskt sett
kräva ett nytt sätt att tänka, och "det israeliska
initiativet" skulle kunna ge ett svar."
***
Danska Support Israels Nyheder 07/47-2
kan avslöja hela inbjudningslistan
till Annapolis, som USA tycks
betrakta som hemlig:
"Kast et blik på gæstelisten!
USA inviterer 49 lande, grupper af nationer,
finansielle institutioner og enkelpersoner
til Annapolis, Maryland.
Israel og palæstinenserne modtog deres invitationer
i tirsdags, og USA's udenrigsministerium sagde, at
ambassader andre steder gav de andre besked og
bad dem om at sende deres udenrigsministre eller
andre relevante embedsmænd til arrangementet i
bestræbelser på at føre forhandlinger om oprettelse
af en palæstinensisk stat

Følgende er den fulde liste over de,
der er inviteret til konferencen.
Hvem der skal repræsentere de inviterede
er ikke klart.
USA inkluderer sig selv som en af de inviterede.

USA bliver som vært repræsenteret ved
præsident George W. Bush og udenrigsminister
Condoleezza Rice.

Israel bliver repræsenteret ved premierminister
Ehud Olmert og udenrigsminister Tzipi Livni.
Palæstinenserne bliver repræsenteret ved den
palæstinensiske formand Mahmoud Abbas og
ledende embedsmænd.

Medlemmer af den internationale
diplomatiske kvartet ang. Mellemøsten
- ud over USA:
FN bliver repræsenteret ved generalsekretær
Ban Ki-moon.
EU's formandskab bliver repræsenteret ved
den portugisiske udenrigsminister Luis Amado.
EU's kommission bliver repræsenteret ved
EU's kommissær for udenrigsanliggender
Benita Ferrero-Waldner.
EU's udenrigspolitiske chef Javier Solana.
Rusland forventes at blive repræsenteret ved
udenrigsminister Sergei Lavrov.
Tidligere britiske premierminister Tony Blair,
kvartettens særlige repræsentant i Mellemøsten.

Medlemmer af Den arabiske Ligas komité,
som blev pålagt at fortsætte et saudiarabisk
initiativ til en omfattende arabisk/israelsk fredsaftale.
Af disse har kun Egypten og Jordan fuldt
diplomati med Israel:
Den arabiske Liga bliver repræsenteret ved
generalsekretær Amr Moussa.
Algeriet, Bahrain, Egypten, Jordan,
Libanon, Marokko, Qatar, Saudiarabien,
Sudan, Syrien, Tunesien, Yemen.

Andre medlemmer af Den arabiske Liga:
Irak, Mauretanien, Oman,
De forende arabiske Emirater.

Permanente medlemmer af
FN's Sikkerhedsråd,
som er ikke inkluderet i
ovennævnte kategorier:
Storbritannien, Kina, Frankrig.

Medlemmer af gruppen af otte industrilande,
som ikke er inkluderet i ovennævnte kategorier:
Canada, Tyskland, Italien, Japan.

Medlemmer af Den islamiske
konferences Organisation,
som ikke er inkluderet i
ovennævnte kategorier:
Indonesien, Malaysia, Pakistan,
Senegal, Tyrkiet.

Andre nationer:
Brasilien, Grækenland, Indien,
Norge, Polen, Slovenien,
Sydafrika, Spanien, Sverige.

Finansielle institutioner,
der er inviteret som observatører:
Den internationale monetære fond
Verdensbanken"

(Kilder: Israel to-day, JP, YNET, Arutz 7,
Lekarev Report, redigeret af Kirsten Genach)
****
Kommentar:
Det är väl ingen överdrift att
säga att Israels vänner
kan räknas på ena handens
fingrar i den församlingen.....
Kan något gott och permanent
verkligen komma ut av
ett sådant möte ??