torsdag, november 29, 2007

Mullah Krekar hotar Norge

Terroristledaren Mullah Krekar från irakiska
Tyvärr har myndigheterna
ännu inte fullgjort sitt uppdrag .
**
Därför har Krekar möjlighet att på den kurdiska
nyhetssidan Awane gå ut och
Norska politiker är "upprörda".
Men, ett gott råd, gör slag i saken
och sätt honom på ett sydgående tåg.
Låt regeringen i irakiska Kurdistan
ta hand om problemet. De är nog
bättre rustade att hantera terrorister
än en norsk regering som inte vågar
genomföra domstolsbeslut....
***