söndag, mars 29, 2020

Pandemin och jihad
Pandemin som sprider sig över världen har INTE bromsat islamisternas kamp mot den västerländska civilisationen i någon högre grad.

Visserligen har det blivit en tillfällig avmattning på vissa fronter:
t ex har Turkiets angrepp mot Grekland avmattats. Turkiets
angreppstrupper, framförallt de tusentals afghanska hazaras, har misslyckats
med sitt uppdrag att forcera gränsen och bussas nu efter tre veckor tillbaka 
till sina baser.
Men tyvärr, Erdogan och Muslimska Brödraskapet kommer inte att ge upp.
Snart är det tid för nya attacker...

Läs om islamisternas syn på pandemin.
På övriga fronter fortsätter kriget: I Syrien, Irak, Jemen, Afghanistan etc.
Kalifatet/ISIS led ett totalt nederlag i Syrien, men är otäckt livaktiga och
expansiva på andra håll...
Terrorcentrum Iran tycks för tillfället så illa skadat av epidemin att man
inte orkar med några större internationella aktiviteter. Dock, så sent som 
igår raketbesköt man Saudiarabien.
Även i Gaza och de arabockuperade delarna av Judeen och Samarien
är det ovanligt lugnt. Men förmodligen bedrägligt....

Det israeliska ITIC-institutet ger ut regelbundna rapporter.
Se den senaste veckorapporten om det globala jihad.
Och föregående.

En viss förskjutning av jihads tyngdpunkt tyckas ha skett mot Afrika.
Staterna på västkusten (Nigeria, Sahel) är fortsatt hårt trängda
av islamismen och försöker nu skydda sig genom utökat samarbete,
delvis under franskt beskydd.
Nytt är att jihadismen i det dysfunktionella Somalia återigen växer
och hotar hela Östafrika.
Den senaste fronten är Mozambique
Kenya, en av de få välfungerande staterna i regionen, utsätts för ökad press. Det kommuniststyrda Sydafrika är så upptaget av sina inbördes konflikter att det inte förmår ta på sig någon ledarroll i det södra Afrika.

Men på den politiska fronten kan Muslimska Brödraskapet notera nya framgångar i det dysfunktionella EU, bl a i Sverige och Tyskland.
Läs mera på Ledarsidorna.se