söndag, mars 01, 2020

Erdogan öppnar slussportarna...
Erdogan - utpressaren.

Han lyckades ju med sin kupp för några år sedan.
Genom hot om att släppa loss miljoner migranter mot Europa
pressade han ut ett stort antal miljarder från EU.
Europas regeringar var fortfarande skakade efter invasionen
hösten 2015, kapitulerade och betalade.

Och som alla framgångsrika utpressare återkommer han och
kräver mera.
Fler miljarder och nu även vapenleveranser.
Nu är hotet en flodvåg av 3,6 miljoner migranter.
I förra veckan testade islamisterna med att sända några tusen
i bussar från Istanbul mot grekiska gränsen. Samtidigt trängde
18.000 islamister över serbiska gränsen.
Nu stundar den stora invasionen.
Se ett ögonblick på islamismens stormtrupper.

Hösten 2015 kom det fortfarande en del autentiska flyktingar.
Syriska familjer med småbarn på flykt undan kriget. Efterhand
ersattes de av alltflera afghaner i värnpliktsåldern.


Och idag är det tydligen bara Allahs soldater som stormar mot
 Tyskland och Sverige....Minns att förra gången invaderades vi av 27.161  afghanska
jihadister. Huvuddelen är fortfarande kvar och dominerar nu
knarkhandeln i storstäderna. Samtidigt rekryterar Iran många
terrorister ur denna grupp.

Tyvärr överlåter vi åt de svaga och korrupta Balkanstaterna
att skydda Europa mot den islamistiska invasionen...