söndag, augusti 26, 2007

Brödraskapet tvingas fram i dagsljuset

I kölvattnet på den stora rättegången mot
Holy Land Foundation, Hamas stödnätverk
i USA, har myndigheter och opinionsbildare
äntligen börjat uppmärksamma
Muslimska Brödraskapets
ökande kontroll över USA:s muslimer.