torsdag, augusti 30, 2007

EU och FN anordnar anti-Israelkonferens

Israelreport rapporterade 24 augusti:

EU VÄRD FÖR
ANTI-ISRAELISK KONFERENS

Det Europeiska Parlamentet (EP) i Bryssel kommer
att stå värd för en konferens som "UN Committee
on the Exercise of the Inalienable Rights of the
Palestinian People" planerat den 30 och 31 augusti.
Kommittén är känd för dess anti-israeliska
propaganda och har anordnat konferenser
tidigare där man starkt kritiserat den
"israeliska apartheidregeringen".
Senegal leder kommittén, som har 22
medlemmar och 26 observatörer.
Titeln för detta års konferens talar fint
om stöd till Israelisk-palestinsk fred.
Emellertid handlar frågorna nästan
uteslutande om den israeliska "ockupationen".
Talarlistan är hemlig, men har tidigare år
inkluderat ledare för organisationer som är
starka Israel-kritiker.
De som organiserat konferensen har också
bjudit in en grupp israeler, men enligt chefen
för NGO Monitor, professor Gerald Steinberg,
är dessa "en exklusiv grupp av radikala som
öppet uttrycker hat mot Israel, och kräver
rätten att få göra detta på grund av sitt
medborgarskap".
!!!
De polska medlemmarna av EP har reagerat
starkt mot den planerade konferensen och
har sagt att de inte kommer att delta.
Jerusalem Post rapporterar att en av dem
djärvt konstaterade:
-"Även om det inte finns något officiellt
uttalande om att Israel måste kastas i havet...
visar valet av ämen och attityden gentemot
problemen att det kommer att bli en partisk
och konfliktskapande konferens. I själva verket
kan vi kalla den anti-israelisk".
Enligt Ynet News har Israels sändebud till EU
begärt att EP (Europeiska Parlamentet) skall f
örhindra att paneldiskussionen blir av, med
hänvisning till kommitténs antiisraeliska partiskhet.