lördag, september 01, 2007

"Dialog" - om vadå ?

NA: Pakistanska demonstranter i Lahore brände

på fredagen den svenska flaggan som protest
mot NA:s publicering av Muhammed-karikatyren.
Bland annat har den svenska flaggan bränts
samtidigt som skyltar förklarat:
Död åt Sverige och död åt Larish (Lars).

**
Drygt 300 skäggiga islamister demonstrerade idag
utanför Nerikes Allehanda mot svensk
yttrande- och pressfrihet.
**
NA: Mötet mellan å ena sidan Ulf Johansson
och Lars Ströman från NA och Jamal Lamhamdi,
ordförande i islamska kulturcentrat, slutade
med en gemensam önskan om framtida dialog.

**
Bra kommentar från Gustafsson i Säffle:

På Nerikes Allehanda påstår man att man
återigen har “fört dialog” med de
tunnhudade demonstranterna.
Suck.. Är man svenne så är man. ….
Varför då “dialog”? Vad är det att diskutera?
Vad är det för vits med “dialog” om den ena sidan
har rätt och den andra sidan vidhåller sina
frihetsfientlliga dumheter?
Läs resten

*****

Vilks senaste:
Demonstrationshunden...