söndag, september 09, 2007

Fakta om ett ledarskägg

Brukar alltid med stort intresse läsa loggen
på bloggen. Där upptäcker man t ex hur ofta
man blivit länkad från artiklar på islamistiska
diskussionsgrupper. Det är ju glädjande att de
läser (och förhoppningsvis begrundar) JIHAD......
Häromdagen hittade jag också en grupp som heter
EXILEN. Har ingen aning om vad det är för folk, men
signaturen kniebolo hade gjort en intressant samman-
ställning på pressklipp om Mahmoud Aldebe, Muslimska
Brödraskapets främste talesman i Sverige.
Tycker den är så bra att jag helt samvetslöst
klipper och klistrar:
"Ledarskägget Mahmoud Aldebe
Vi talar ofta om islams tillagande utbredning i Sverige.
Nästan uteslutande talar vi om den anonyma
grå massan av muslimer. De svenska muslimerna består ju
förstås av hela spektrat från helt sekulära muslimer,
till sådana som är ljumma i tron och slutligen de som utgör
de sanna och farliga islamisterna.
Faran i vår diskussion är förstås risken för en demonisering
av människor som i grunden är harmlösa.
Av denna anledning tycker jag att vi istället ska
koncentrera oss på de sanna islamisterna i landet.
De som går i bräschen, de som bygger nätverk,
organiserar demonstrationer, försöker påverka
lagstiftningen och rent allmänt gör Sverige
lite mer muslimskt för varje dag som går.
Denna tråd handlar således om Mahmoud Aldebe.
-Aldebe föddes i Jordanien 1954, invandrade till Sverige
på 70-talet och arbetar som imam i Stockholm
-han är ordförande i Sveriges Muslimska Förbund (SMF)http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_mu...C3%B6rbund
-SMF, med 70 000 medlemmar, anses vara inspirerad
av det internationellt välkända Muslimska Brödraskapet
-Aldebe gjorde sig känd för allmänheten för några år
sedan då han i brev till samtliga riksdagspartier krävde
särlagstiftning för muslimer
-Han är aggressiv mot mer moderata muslimer
-Han gör stora ansträngningar för att närma sig socialdemokratin
-Han försöker påverka muslimer
i landet att rösta vänster
-Aldebe har tagit emot stora summor från skattebetalarna
i syfte att främja integrationen men
använder dem i rakt motsatt syfte
-arbetar för att bygga upp en parallell muslimsk infrastruktur i Sverige
-hotade med bojkott mot svenska intressen om de ursprungliga danska Muhammedkarikatyrerna publicerades i Sverige
-undersöker i dagarna möjligheten att stämma
Nerikes Allehanda för dess publikation av Muhammedkariaktyren
The list goes on and on…
Detta rör sig således om en mycket företagsam individ.
Han står som ordförande för en förening som organiserar
en fjärdedel av landets muslimer och är imam i den
största moskén i landets huvudstad.
Vi lär få höra mer av denne man i framtiden…"
(Än en gång tack till Kniebolo !)
***