fredag, september 14, 2007

"Skräckslagen regim i Teheran"

FRAMTVINGADE BEKÄNNELSER
Den iranska traditionen att tvinga fram bekännelser
har varit utbredd efter revolutionen 1979.
Regimen är skräckslagen av tanken på att
förlora makten i en ”mjuk statskupp”, skriver Farzaneh
Roostaee, tidigare ­utrikeschef på den förbjudna
tidningen Sharqh i Teheran.
Metoden att visa upp framtvingade bekännelser i tv,
för att motarbeta oppositionen eller misskreditera
intellektuella och reformister, tillämpades först i
Sovjetunionen och användes senare rutinmässigt i
länderna bakom järnridån.Alla auktoritära ideologer,
från Sovjets kommunister till de islamistiska fanatikerna
i Iran, ser sig själva som absoluta härskare som inte ska
behöva tåla kritik.Följaktligen menar de att vilka metoder
som helst är legitima när det gäller att avvärja hot
mot den heliga centralmakten.