söndag, september 30, 2007

Det glömda Burma***
Det som utspelas just nu i Rangoon är
framförallt den burmesiska medelklassens
uppror mot den socialistiska militärregimen.
Medierna glömmer gärna det motstånd som
minoritetsfolken rest mot de skiftande militärjuntorna
sedan 40-talet. Karen-, Shan-, Chin- och ett dussin
andra folk har kämpat mot socialistisk terror i
60 år utan något som helst stöd från den demokatiska
världen. Här är ett antal länkar till de olika kämpande
folken i Burma:
Exilregeringen