måndag, oktober 01, 2007

Brödraskapet får fotfäste i USA-politiken

Muslimska Brödraskapet jobbar intensivt och
på många fronter på att ta sig in i politiken.
Arbetet sker helt i linje med deras viktiga
strategidokument The Project.
I Sverige satsar man på ett nära samarbete
är gaullisterna primära samarbetspartners.
Nytt är det omfattande arbetet i USA för
att skaffa inflytande i marginalvalkretsar.
Svaga och okunniga politiker får bidrag
och organisatorisk hjälp mot att de stöder
Brödraskapets nyckelfrågor.
Efterhand blir de helt beroende av
organisationens stöd......
En kandidat i Virginia fick plötsligt
Seeking to flip a Republican Senate seat,
the Muslim American Society used Boy and Girl
Scout troops last year as part of a massive
get-out-the-vote campaign targeting Muslim voters
in Virginia and elsewhere.
National leaders at the Boy and Girl Scouts of
America say they've never heard of using Scout troops
in such political activity and it violates Scout policy.
They promised to look into the MAS program.
*
Lobbyorganisationen Muslim American Society
utvecklade hur man lyckades göra
Jim Webb till senator:
"48,000 Muslims voted in Virginia.
93 percent of them voted for Webb,
seven percent voted for Allen.
Webb won by a slim margin of 9,000 votes.
Now I don't care how you slice it, dice it and
I don't care whether you are a mathematician or not,
you can figure this out, that if 48,000 Muslims
voted and 90 percent of them voted for the
successful candidate, then certainly, and
he only won by a 9,000 vote margin
we made a difference."
*
Frågan är när och hur Webb
måste betala tillbaka för hjälpen....
***