tisdag, oktober 16, 2007

Ibn Rushd - en välbehövlig analys...

Det muslimska studieförbundet Ibn Rushd
bedriver i samarbete med bl a Svenska Kyrkan
och socialdemokratiska Broderskapsrörelsen en
omfattande aktivitet för "att stärka muslimer i
Sverige och att ge ickemuslimer mer kunskap
om islam.”
Med tanke på Broderskapsrörelsens intima
kontakter med Muslimska Brödraskapet kan
det ju inge viss skepsis....
Därför är det bra att den kunnige och flitige
sign Kniebolo på Exilen gjort en grundlig
Hans slutsats är:
Såvitt jag kunnat utläsa så verkar detta vara
en organisation bestående av hedervärda och
rättskaffens personer.
Jag har inte på nätet kunnat finna någonting
som tyder på uttalad fanatism, uppmaningar
till våld eller tal om ett framtida kalifat.
MEN
syftet med organisationen är alldeles tydligt
att stärka svensk islam genom en normaliseringsprocess,
dvs att använda sig av den metod som det politiska
etablissemanget alltid använt sig av på ett framgångsrikt
sätt. Att med små steg vänja den motsträviga
befolkningen tills den en dag vaknar upp på samma sida som
etablissemanget. Detta vill man åstadkomma genom
att väcka politisk medvetenhet hos de muslimska
ungdomarna, bygga broar mellan muslimska organisationer,
och det akademiska och politiska etablissemanget,
samt att genom engagemang i den antirasistiska
rörelsen röja väg sin sak.
(Min kommentar:
Är detta inte något vi läste nyligen ?)
**
Kniebolo har också tittat närmare på
en hel del av de ledande inom studieförbundet:
**
"Den i Göteborg aktive antiislamisten Soleyman Ghasemiani
har flera gånger varit ute i massmedia och propagerat mot
rituell omskärelse, religiösa friskolor, hedersvåld mm.
När han i en debattartikel i GP ifrågasatte det rimliga i
att småflickor bär slöja så sket han dock i det blå skåpet.
I ett ilsket debattsvar menade Kalsoom Kaleem,
representant för Islamiska kvinnoförbundet i Göteborg
samt
distriktsordförande för Ibn Rushd Västsverige,
att hela resonemanget var kränkande mot muslimska kvinnor.
Kalsoom har för övrigt engagerat sig i kvinnors rätt att
bära sjal i arbetslivet. Att småflickor ska tvingas bära sjal,
pga. sina föräldrars religiösa värderingar, kan tyckas vara en
märklig åsikt, när den kommer från någon som till vardags
arbetar som lärare på den uttalat feministiska
Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Kalsoom är
dessutom (surprise!) aktiv medlem i Socialdemokraterna
och har suttit som ledamot i såväl regionfullmäktige
som i Hälso och sjukvårdnämnden.
(...........)
Nu är min skoltyska lite ringrostig men såhär
uttryckte sig Kalsoom, i SR: s tyskspråkiga kanal,
häromveckan apropå den muslimska världens reaktion
på Vilks Muhammedrondellhund.
"Die Definition der Meinungsfreiheit muss vielleicht
geändert werden, wenn so viele neue Menschen
gekommen sind.""
Rätta mig om jag har fel men betyder inte detta:
Kanske måste definitonen av
yttrandefriheten förändras nu,
när så många nya människor kommer hit.
Kan det uttryckas klarare än så??? "
**