tisdag, oktober 30, 2007

Har Al-Qaeda en strategisk plan ?

Muslimska Brödraskapets arbete styrs av ett
planeringsdokument, som enkelt nog heter

Finns det en motsvarande plan för jihadisterna i
Al-Qaeda ? Förmodligen inte. Däremot har
den jordanske journalisten Fouad Hussein
utifrån ett stort antal intervjuer med organi-
sationens ledande skikt formulerat deras
strategi för de närmaste 20 åren i sju steg.
Senast 2020 ska islamismen ha segrat
och
kalifatet återupprättats....

Se en intressant analys i Patrick Pooles blogg